sandpiper's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

5
Entries Written

34
Corrections made

13
Corrections received

19
Friends


Read more

Latest entries

sandpiper

신발은 신발장에 넣어주세요 With native lang

신발은 신발장에 넣어주세요 Please put your shoes on the shoebox. 把鞋子放在鞋厨 Hãy đặt đôi giày của bạn trên hộp giày.
  •  
  • 365
  • 0
  • 1
  • Vietnamese 
Dec 15, 2016 04:34
sandpiper

기숙사 베트남 친구들을 위한 안내문 With native lang

11:00 Đừng nói chuyện lớn tiếng rưỡi sau. Âm nhạc là nhỏ hơn, trong điện thoại xin vui lòng đi ra ngoài, không mở mớ hỗn độn của người kh...
  •  
  • 260
  • 0
  • 3
  • Vietnamese 
Nov 29, 2016 23:15
Read more