เมื่อวันนี้ผมทำงานมากๆ ปกดิผมทำงานถึงห้าโมงเญนครึ่ง แต่เมือวันที่ผม...

  •  
  • 131
  • 0
  • 2
  • Thai 
Oct 8, 2016 01:04
เมื่อวันนี้ผมทำงานมากๆ ปกดิผมทำงานถึงห้าโมงเญนครึ่ง แต่เมือวันที่ผมทำงานถึงเจ็ดโมง ผมได้เนือยมากๆ หลังทำงานผมกินข้าวขาหมูพิเศษ ผมบอกว่าไม่ใสผักชีทะ แล้วก็เอาไข่ต้มต้วย ข้าวขามุ้อร่อยจริงๆ แลวก้อราคาเเป็มสีสิบหาบาท ผมผรัทับใจ 555ผมจะไปอรกคร้างร้านอาหารที