Vjetar mora biti tako hladan.

  •  
  • 51
  • 0
  • 0
  • Croatian 
Jan 23, 2020 12:13 0123
Vjetar mora biti tako hladan.
Smrzavam se.
Okvir je okrenut prema gore.
Napravimo pravu stranu gore.
Želio bih šalicu kave.