Koji zapis želite čuti?

  •  
  • 25
  • 0
  • 0
  • Croatian 
Oct 19, 2019 17:54 1019
Koji zapis želite čuti?
Hoćete li me zamisliti za sjedenje sa mnom?
Hvala milijun, gospodine Zhang, zbog onoga što ste učinili za mene.
Trebali biste dobiti dobru cijenu za to.
Trebate li moju putovnicu?