Dobivam puno.

  •  
  • 55
  • 0
  • 1
  • Croatian 
Oct 11, 2019 11:27 1011
Dobivam puno.
Lezite na trbuhu.
Mislio sam tako.
Mogu li otvoriti prozor?
Gdje prolazimo sada?
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app