Oh, ja sam tako ludan.

  •  
  • 65
  • 1
  • 1
  • Croatian 
Nov 21, 2019 10:15 1121
Oh, ja sam tako ludan.
Ne mogu to odrediti.
Na putu sam u knjižnicu.
Mogu samo obrađivati ​​jednu stavku odjednom.
Koji broj trebam nazvati da nazovem sobu?