Eri / Phương Thảo 's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

7
Entries Written

5
Corrections made

15
Corrections received

4
Friends


Read more

Latest entries

Eri / Phương Thảo

Dairy

Dairy Yesterday I didn’t know why but I was exhausted and feeling really bad. And also, I didn’t have class (my job is Japanese teache...
 •  
 • 18
 • 0
 • 1
 • English 
Jun 2, 2019 09:35
Eri / Phương Thảo

Về một bạn tôi.

Về một bạn tôi. Tôi có bạn nhiều ở Nhật Bản, Việt Nam và Thài Lan vì tôi đã sinh ở Nhật Bản, đã ở Thài Lan để học, và bây giờ đang sông ...
 •  
 • 66
 • 6
 • 2
 • Vietnamese 
May 18, 2019 18:56
Eri / Phương Thảo

Nhật ký về tiết học. With native lang

Nhật ký về tiết học. Hôm nay tôi có hai tiết học. Tôi đã dạy tiếng Nhật. Khi tôi hỏi cho sinh viên, họ trả lời được nhiều. Tôi không bi...
 •  
 • 59
 • 2
 • 3
 • Vietnamese 
May 15, 2019 21:32
Eri / Phương Thảo

Tôi tên là Eri. With native lang

Tôi tên là Eri. Tôi là người Nhật nhưng mà tôi có tên Việt. Đố là Phường Tảo. Bạn tôi cho tôi tên bằng tiếng Việt. Tôi là sinh viên đai h...
 •  
 • 52
 • 8
 • 2
 • Vietnamese 
May 14, 2019 22:37
Eri / Phương Thảo

Dairy

Dairy I talked with him by phone call yesterday. He said that I care about him too much. He doesn’t want me to be pretended be good ...
 •  
 • 49
 • 1
 • 1
 • English 
May 9, 2019 16:15
Read more