Users Mary corrected (72)

Viteket
 • 28
 • Polish
 • Thai, Persian
made 0 corrections for Mary
got 14 corrections from Mary

آیا پاییز در ایران فصلی زیبا است؟ Nov 2, 2019 21:11

Thank you for your correction!

مد و اکولوژی Aug 20, 2019 04:49

Thank you for your correction!

امیدوارم دیر نشده باشد. Apr 28, 2019 16:32

Thank you for your correction!

آیا شما حس شوخ طبعی دارید؟ Mar 2, 2019 20:17

Thank you for your correction!

من فلسفه می کنم. Jan 27, 2019 17:08

Thank you for your correction!
ariahi
 • 1383
 • English
 • Persian
made 304 corrections for Mary
got 704 corrections from Mary
 • Portuguese(Brazil)
 • Persian, French
made 0 corrections for Mary
got 26 corrections from Mary

از بچگی تا حالا چی گم شده‌است؟ Sep 15, 2019 18:49

Thank you for your correction!

حدود ۱۰:۳۰ ساعت شب از دانشگاه رفتم بیرون. May 20, 2019 22:08

Thank you for your correction!

اول هفته دانشگاه و کارآموزی May 16, 2019 19:34

Thank you for your correction!

من باید رژیم غذایی من تغییر بدم Apr 7, 2019 03:13

Thank you for your correction!

جور که تربیت میکنی کل زندگیتو اثر بگذاره Apr 6, 2019 01:44

Thank you for your correction!
alleey
 • 1
 • Urdu
 • Arabic, Persian
made 0 corrections for Mary
got 1 corrections from Mary

سلام برهرآنکه خواند این نوشتهً اولین من Sep 8, 2019 22:23

Thank you for your correction!
felipe
 • 13
 • German
 • Persian, Spanish
made 1 corrections for Mary
got 5 corrections from Mary

پوما (شیر کوهی) Sep 2, 2019 19:12

Thank you for your correction!

دریا Jul 10, 2019 15:30

Thank you for your correction!

صبحانه Jul 6, 2019 03:52

Thank you for your correction!

من صبح‌ها و بعد‌ازظهر‌ها کار می‌کنم. Jun 26, 2019 01:31

Thank you for your correction!

امروز دوشنبه است. Jun 25, 2019 15:22

ABlaine
 • 63
 • English
 • German, French, Persian, Swedish, Latin
made 4 corrections for Mary
got 7 corrections from Mary

درود دوستان‌م، Aug 27, 2019 17:42

درود دوستانم، Aug 19, 2019 04:09

Thank you for your correction!

درود دوستانم Aug 16, 2019 02:08

Thank you for your correction!

درود, دوستان من در ایران May 13, 2019 23:37

Thank you for your correction!

درود، دوستان من در ایران May 12, 2019 03:30

Thank you for your correction!
 • Danish
 • Russian, Persian
made 0 corrections for Mary
got 1 corrections from Mary

خاطرات روزانه ۱ Jul 17, 2019 18:56

 • English
 • Turkish, Persian
made 0 corrections for Mary
got 2 corrections from Mary

Man Farsi ra dust daram. Jul 10, 2019 03:50

Thank you for your correction!

Salam, Jul 4, 2019 01:52

Thank you for your correction!
Hamza
 • 1158
 • Urdu
 • Persian, Arabic
made 0 corrections for Mary
got 25 corrections from Mary

تلویزیون ایرانی Apr 20, 2019 18:20

Thank you for your correction!

جمله‌های فارسی: ۲۴۳ Feb 2, 2019 20:11

Thank you for your correction!

جمله‌های فارسی: ۲۴۲ Jan 29, 2019 14:44

Thank you for your correction!

جمله‌های فارسی: ۲۴۱ Jan 27, 2019 19:17

Thank you for your correction!

جمله‌های فارسی: ۲۳۹ Dec 17, 2018 18:56

Thank you for your correction!
 • English
 • French, Persian
made 0 corrections for Mary
got 3 corrections from Mary

سلام! Jan 18, 2017 16:13

Thank you for your correction!
basti
 • 68
 • German
 • Turkish, Spanish
made 0 corrections for Mary
got 11 corrections from Mary

نویسنده گرسنه ا ست. Mar 5, 2019 00:15

Thank you for your correction!

کدام ماه ی می آیی (in which month do you come)? Dec 26, 2018 20:30

Thank you for your correction!

می بینم او را (I see him). Dec 17, 2018 19:05

Thank you for your correction!
Scylla
 • 55
 • Russian
 • Bengali, Portuguese(Brazil)
made 0 corrections for Mary
got 1 corrections from Mary

سلام به همه! Feb 17, 2019 00:48

Thank you for your correction!
Davess
 • 38
 • Spanish
 • Persian, Japanese
made 0 corrections for Mary
got 11 corrections from Mary

سلام، یادت باشه که جورابات اینجان. Jan 21, 2019 03:18

Thank you for your correction!

دیره برای چیزا ی جدیدی یاد گرفتن؟ Nov 19, 2018 04:03

Thank you for your correction!
奇天烈
 • 3311
 • Japanese
 • Hungarian, Traditional Chinese
made 0 corrections for Mary
got 1 corrections from Mary

ورزش Jan 17, 2019 05:26

Thank you for your correction!
 • Japanese
 • Myanmar, Danish
made 0 corrections for Mary
got 1 corrections from Mary

The Babel relay⑦ فارسی Jan 14, 2019 01:06

Thank you for your correction!
Monsant
 • 13
 • Japanese
 • Persian, Arabic
made 0 corrections for Mary
got 6 corrections from Mary

«چرا ایران» Jan 5, 2019 20:13

سلام Jun 14, 2016 21:37

چرا ژاپن به فارسي ژاپن Apr 27, 2016 02:07

Thank you for your correction!

جانانه گکم پنیر تر می فروشه Apr 27, 2016 02:04

Thank you for your correction!

سلام Apr 25, 2016 04:31

Thank you for your correction!
 • Russian
 • Persian, German
made 0 corrections for Mary
got 12 corrections from Mary

متون مانوی ترکی Apr 29, 2018 16:20

Thank you for your correction!

یک روز دوستم من را به یک رستوران دعوت کرد. Mar 10, 2018 20:21

Thank you for your correction!

کیانیان iii. Jan 25, 2018 19:46

Thank you for your correction!