Det här månader resa jag till Stockholm.

  •  
  • 46
  • 1
  • 2
  • Swedish 
Dec 3, 2018 02:51
Det här månader resa jag till Stockholm. Jag kommer att besöka abbamuseet, och kanske Kjulaås runsten. Men det är trolig för långt från staden.

Om det snöar, kommer att ha jag mina stövlar, som skydda mina fötter från vatten. För närvarande, få jag blåser från dem. Jag lade dem i varmvatten, eftersom internet berättade för mig. Jag hoppas att det är sant.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app