För mig är den skånska dialekten som är svårast att förstå särskil...

  •  
  • 91
  • 1
  • 1
  • Swedish 
Sep 6, 2018 15:46
För mig är den skånska dialekten som är svårast att förstå särskilt när den användas av gamlingar ute på landet.
Skåne, Danmark & Tyskland har samma korsvirkestraditionen som kommer från tiden när Hanseförbundet grundandes och kontrollerade många städer i Nordeuropa.