Seiyu Och Sjunger

  •  
  • 248
  • 3
  • 2
  • Swedish 
May 29, 2017 14:04
Jag tänker du har många favorit sjunger.Jag gillar Laleh, Veronica Maggio, Mikako Komatsu, Mai Kuraki. Mikako Komatsu är en seiyu( menar röst aktörer/aktris på Japanska),förra idol och aktris på drama. I Japan, seiyu sjunger sångerna som idol.Några av dem komponerar sånger. Hon sed på Mästerdetektiven Conan, en rikstäckande populär anime i Japan när hon var ett barn.Mai Kuraki sjungande theme song av det sedan. Hon var imponerade av Kuraki, och debut som en idol.Men hon var misslyckad så hon ändrade hennes job från idol till seiyu. Jag tänker aktörer eller aktris akter i animering i Amerika och Europa. Men seiyu ofta akter endast i Anime. Men dom har programmet på tv eller radio nyligen. Jag vill lärare Svensk sjunger mer och mer.
Snäll säg mig!
I think you have many your favorite singers. I like Laleh,Veronica Maggio, Mikako Komatsu, Mai Kuraki. Mikako Komatsu is a Seiyu (means voice actor/actress in Japanese), former idol and actress in drama. In Japan seiyu sing songs like idols. Some of them compose songs. She watched Detective Conan, a nationwide popular anime in Japan when she was child. Kuraki sang theme song in Detective Conan then. She was impressed by Kuraki, she debuted as an unsuccessful so changed her job from idol to seiyu. I think actor or actress act in animation in America or Europe. But seiyu act only in anime,but they have programs on tv or radio recently. I want to learn Swedish singers more and more! Please tell me!