Han är inte redo reback!

  •  
  • 230
  • 4
  • 1
  • Swedish 
Feb 6, 2017 00:30
I Januari,på klass omkring låg i Japan,jag sa att Japansk låg härskar omkring arvinges distributiv andel.

"Varför veta du omkring det?"
Läraren frågade mig.

"Därför att hjälten yppade mig det på Mästerdetektiven Conan...men jag kan inte klacks det."

Mästerdetektiven Conan är välkänd manga och anime i Japan.
Berättelsen berättar omkring Shinichi Kudo, en välkänd 17 år detektivpojken.
En dag, han var tvungen dricka en tablett titulerade APTX4869 och han omvandlade ett barn ser ut 6 år.Han jagar märka klädda män till reback 17 år pojken.

Läraren kan inte klocka Mästerdetektiven Conan...varför?
Han sa; jag kände inte sorgsen om jag var reback till ett barn en dag.
Veta du Mästerdetektiven Conan?
Skulle du känna sorgsen om du var reback till ett barn en dag?
He's not ready to be reback!

In January,in the class about law in Japan,I said that Japanese law rules about heir's distributive share.

”Why do you know about that?”

The teacher asked me.

I answered

”Because hero told me that in Detective Conan.”

”I've ever heard Detective Conan...,I can't watch it”

Detective Conan is a well_known manga and anime in Japan.The story tells Shin'ichi Kudo,well_known high school student and detective.One day,he was forced drink a tablet called APTX4869, and he transformed a kid looks 6 years old.He chases the dark_dressed men to reback to 17 years old boy.

The teacher can't watch Detective Conan...Why?

He said; I felt sad if I was reback to a kid.

He was about 60 years old.

I wouldn't feel sad even if I was reback to child.

Do you know Detective Conan?
And Would you feel sad if you were reback to a kid one day?