Vad görar Lisbeth Salander nu?

  •  
  • 337
  • 1
  • 1
  • Swedish 
May 16, 2017 15:59
Jag gillar Stieg Larssons Millennium-serien.Det finns karaktärer som jag kan inte inse deras känslor. Särskilt, jag kan inte inse Mikael Blomkvists sig. Därför älskar sex som ordinarie män är trött? Ändå jag tycker om Lisbeth Salander.Hon tittar skrämmande,men hennes hjärta är viktigt än hennes utseende.Jag inser inte Mikael märker inte hennes kärlek för honom även han är en journalist. Väl, Lisbeth är 40 år nu om hon var real.Hon har en pojkvän och hennes barn? Eller hon är stilla ensamme?
Jag önskar jag fråga David Lagercrantz eller Stieg Larsson.
I like Stieg Larsson's Millennium series. There are wonderful characters I don't understand their feelings.Especially, I can't understand Mikael Blomkvist. Why does he love sex as ordinary men are tired? Anyway, I like Lisbeth Salander. She looks scary, but we know her spilit is more important than her appearance. I don't understand Mikael doesn't notice Lisbeth loves him though he's a journalist. Well, Lisbeth is about 40 years old now if she was real.
She has her lover and child? or she is still lonely?
I wish I would ask David Largercranz or Stieg Larsson that.