När använder du ”sen” eller ”sin” ?

  •  
  • 140
  • 3
  • 1
  • Swedish 
Jan 22, 2018 14:36
När använder du ”sen” eller ”sin” ?
When do you use ”sen” or ”sin” ?