Vad är skillnad om ”i stan” och ”på stan” ?

  •  
  • 171
  • 4
  • 2
  • Swedish 
Dec 8, 2017 15:49
Vad är skillnad om ”i stan” och ”på stan” ?
Jag alltid tanker om den.

Från Sommernat av Little Jinder

”Sommarnatt, ingen trafik i stan
Känns som att, det är bara vi på stan”


What’s difference between ”i stan” and ”på stan” ?

I always think of it.