Sammanhang och intertextualitet

  •  
  • 157
  • 0
  • 1
  • Swedish 
Sep 25, 2018 15:40
Sammanhang och intertextualitet
Jag visste inte om Susanna Alakoski och Sverige i 70-talet. Den romanen publicerats i 2006 och det var för 12 år sedan. Dock kunde jag ha förståelse den berättelsen. Därför att jag är också invandrare. Man känner extra stress om man bor i utomlands. Pappan måste försörja sin familj. Jag tror att pappan känner mycket stress så han tålamod genom att svära mamman och dricka alkohol. Dock jag tycker att de föräldrarna är dåliga. De har inga moral och kan inte uppfostra sina barn. Jag tänkte på fattig, moral, förnuft och uppfostran genom att läsa den romanen. Jag förstod inte om personer som bråkar och begår brott men jag tror att miljö bygger personlighet och affekterar deras akt så jag tyckte att samhället behöver acceptera och hjälpa dem. För att förstå dem, borde man veta om deras liv och deras miljö. Författaren visar oss hur är fattiga liv och hur mycket jobbigt fattiga miljö. Sverige accepterar massa invandrare från länge sedan. Invandrare har olika kultur, förnuft och erfarenheter och samhället förändrar men där finns oföränderlig människors liv. Den romanen visar mig helt olika liv och får tänka på samhället.