7.

  •  
  • 207
  • 2
  • 3
  • Polish 
Apr 28, 2017 06:27
7.

Słucham polką muzykę i zauważam, że słowo "bitch" jest bardzo częsty. Ale to jest słowu "być" po polsku... uzcę coś.
I am listening to Polish music and I notice that the word "bitch" is very common. But it is the word "być" in Polish... I am learning something.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app