Jag har problem med ordföljd och en/ett orden.

  •  
  • 47
  • 0
  • 1
  • Swedish 
Oct 30, 2018 01:18 svenska
Jag har problem med ordföljd och en/ett orden. Undrar om ni kan hjälpa mig med den här texten:

Fördelen med homogen samhället är att man kommer minska antal konflikter som händer pga kulturkrockar. Det kommer inte finnas så många segregerade område. Det kommer inte finnas kultur som ska integreras i ett annat kultur. Vi kommer inte ha minoritetsgrupper då. Människor kommer inte behöva att anpassa sig till någonting nytt. Dom kommer inte döma någon eftersom alla kommer göra samma saker. Det kommer inte uppstå bikulturella konflikter eller konflikter mellan hem och världskultur. Fast här finns nackdelar också. Vi kommer inte se mångfald i ett homogen samhälle eftersom det kommer finnas bara en kultur. I ett homogen samhälle ekonomiskt utveckling sker långsammare och välfärd har sämre kvalitet eftersom det finns inget arbetskraft från andra länder eller utländska människor som kan utveckla marknad och olika område inom medicin, vetenskap och andra. Homogen kultur är en fattig kultur eftersom deras musik och konst blir ensidig samt med alla andra kulturella yttringar. Faktum att människor behöver inte anpassa sig till något nytt kan anses att vara nackdel eftersom då blir människor tänkande ensidig. Människor i ett homogen samhälle kommer ha mindre tolerans än dom som bor i ett heterogen samhälle.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app