Can someone please help me to check this text

  •  
  • 69
  • 0
  • 0
  • English 
Sep 26, 2017 16:27 Svenska Swedesh шведский русский English
I Österhavet vid Simrishamn finns det mycke skräp alltså utsläpp från människor som promenerar vid stranden och båtar som finns där. Man kan se påsar, plast, järndelar eller kastade mat. Förutom skräp finns alger på stranden som ruttnar och orsakar obehaglig lukt. Miljöförorening är ett global problem för modern samhälle och Simrishamn är inte undantag.

Den faktum att framtida generationer behöver oskadad miljö måste tas på allvar. En konsekvens av miljöförorening kan vara att det ska bli svårare i framtiden att upprätthålla vår ekosystem på samma nivå som idag. Det kan bli mer nödvändigt men svårare att ta bort skräp från havet. Därför vi måste ta hand om vår miljö och tänka om framtiden. Det gäller inte bara framtida generationer men också moderna barn. Jag anser att uppfostran kan påverka hur barn och ungdomar tar hand om miljö. Det innebär att vi måste lära dem att uppskatta den som de har. En del anser att det är majoritet av ungdomar som kastar skräp och bryr sig inte om miljö men jag tycker att vuxna också spelar en stor roll. Anledning till detta är att barn och ungdomar lär sig från vuxna. Därför är viktigt att säga att det är vuxna som måste uppskatta miljö och sen lära ungdomar och barn.

Den andra argument är att kommunen behöver mycket arbetskraft när det gäller rening av havet. Men jag tycker att Simrishamn har denna arbetskraft. När det gäller ett jobb så är det svårt för ungdomar och majoritet av invandrarna att hitta plats att arbeta. Särskild för dem som är under 18. Jag menar att det ena problem kan hjälpa till att lösa det andra. Kommunen anställa ungdomar och flyktingar som behöver arbetsplats. De kan hjälpa till att rena stranden eller skapa affischer som uppmanar människor att inte kasta skräp.

Petra Holgersson, PR-ansvarig på Håll Sverige Rent i “Krönikan: inte kastar vi väl skräp i sjön idag?” (Din livsstil) påstår att mesta skräp är konsumentrelaterad alltså representerar förpackningar av olika slag. Det är inte sjöfarten eller andra industrier som kastar avfall utan det är skräp som finns på landbacken och sen hamnar i vatten. “Det mesta skräpet som hamnar i havet kommer från land. “hela 80% kommer från landbaserade källor som floder och avlopp” säger hon.


Det är såklart felaktigt att se alla turister som anledningen till miljöförorening. Vissa kan tycka att havet i Simrishamn bara uppfyller en estetiskt syfte. Med andra ord, ingen badar där därför att det är kall och där finns för mycket alger. Det kan vara sant men jag själv bodde i Simrishamn under två år och har sett många gånger när människor går in i vatten. Dessutom det är många som solar på stranden. Detta leder oss till en faktum att hamnen kan anses som den viktigaste del av den som Simrishamn kan erbjuda turister på. Men som sagt, vatten blir mest förorenad under sommartid. Turister vill se ren och trevlig miljö. Faktum är att turister kommer i rekreationsplatser inte bara på grund av fina restauranger men också för att slappna av på stranden. Det är utan tvekan så att turister ger stor inkomst för Simrishamn kommun. Det blir bättre om vi kan öka mängd av turister. Det är en till anledning för att tänka om förorening och lösning av detta problem.

Förorening av naturen kan leda till allvarliga konsekvenser: skadliga ämne som plast släpper ut, förändring i ekosystem och skador som organismer i havet kan få.

Simrishamn har mångfald av fåglar och det är ansvarslöst om vi ska låta dem att leva i smutsig miljö. Det är stor mängd av fåglar som flyttar till Simrishamn under sommaren när vatten är särskild förorenad på grund av turister och andra aktiviteter som händer under sommaren. Eftersom Simrishamn är rekreationsort så måste miljö vara acceptabel och angenäm.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app