Journal
 
 
Photo Album

dmieszczanek's entry (2)

Post an entry now!
dmieszczanek

Svensk individualitet om EU:s politik

Svensk individualitet om EU:s politik Den viktigaste anledningen varför inte Sverige anslutade till EU var neutralitet doktrin. Tack ...
  •  
  • 66
  • 0
  • 1
  • Swedish 
Jul 28, 2018 17:35 #politik
dmieszczanek

Ordförandeskapet i Europeiska Unionens ministerråd blir den viktigaste uppdra...

Ordförandeskapet i Europeiska Unionens ministerråd blir den viktigaste uppdragen i styringen av EU. Varje medlemsland har en möjlighet at...
  •  
  • 63
  • 0
  • 1
  • Swedish 
Jul 25, 2018 17:19