Konungariket Sverige

  •  
  • 77
  • 0
  • 1
  • Swedish 
May 23, 2018 00:31
Konungariket Sverige

är den största ländet på Skandinavska halvön. Men när gäller det om befolkningstäthet Sverige tillhör medel länder, enligt Statistika centralbyrån Sverige uppnådde 10.1 miljoner invånare den 20 januari 2017 . Landet har landgräns i väst med Norge och i nordost med Finland. Med avseende på yta Sverige tillhör de största länderna i Europa – med en area på 447 435 km2 det geografiskt femte största landet i Europa och tredje i den Europeiska Unionen. Sverige blev medlem i EU den 1 januari 1995 tilsammans med Finlad och Österrike. Vägen till EU började i 1991 när Sovjetunionens fall och det kalla kriget slut. Det var väldig viktig för Svensk neutralitetspolitik. Till 1994 Sverige fanns i en ekonomisk krisis och gradvis började att gå ut från den. Mellan 1990 och 1994 BNP fälde om cirka 6 % och industriell tillverkning om 17 %. Recession vållade otrolig i Sverige arbetslöshet som mätte 8.8 %. Denna situation började att byta i 1994 och BNP växte om 2.2 % i 1995. Nyvalda Riksdagen bevisade med Ingvar Carlsson började en ny typ av politik som verkade blir mer pro-europeisk. Statsminister beslutade att hålla en folkomröstning om Sveriges tillhöringhet till EU. Tack vare hans politik Sveriges ekonomi blev kopllad mer med sina gränsländer. Det bör att kom ihåg att den närhet skapade och fortfarande skapar en grund av svensk utrikespolitik. Sverige delar sin historia, kultur och alla andra normer som till exemple - demokrati, likhet och mänskliga rättigheter med sina gränner. Det samma händer när det gäller om ekonomi och industri. Sverige integrerade sina aktiviteter med den europeiska standarder. Beslutades att Sverige blir medlem av Förenta nationerna och samtidigt avslog Sveriges anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen. Tillhörighet till NATO är motsatt med Sveriges neutralitetspolitik. I 1960 Sverige hade undertecknat medlem av EFTA , de visste att det senare målet år tillhöringhet till Europeiska ekonomiska gemenskapen då. Både socialdemokrater och andra partier var supportrar av djupare samarbete med EEG. För första gången Sverige började att prata högre om Europeiska unionen då. Svenskarna började att uppfatta sina land i den nya politiska strukturen. Å andra sidan motståndare hävdade att det kan bli emot den svenska utrikespolitik och de fruktade om framtiden av den svenska modelen. Tycktes att anpassning till EEG kan betyda demontering av den svenska välfersstäd på grund av byta den skattepolitik, cosialpolitik, jordbrukpolitik och anställd system.