Answer the questions:

  •  
  • 73
  • 0
  • 1
  • Swedish 
Sep 16, 2018 19:26
Answer the questions:
En kväll i början av juni steg jag av tåget vid min barndoms järnvägsstation. En kväll i maj för fyrtiotvå år sedan steg jag på tåget vid samma station och reste åt det håll, varifrån jag nu kom: det var minutvandrings dag. Jag mindes och tänkte: Emellan de båda kvällarna har mitt egentliga liv förflutit. Jag satte ner min väska på perrongen. Under ett par minuter efter avstigningen stod jag stilla bredvid väskan som om jag därmed hade högtidlighållit minnet av påstigningen fyrtiotvå år tidigare. Den gången var jag inte ensam: Min syster Jenny följde mig till tåget. Och jag sade adjö åt flera människor som stod på perrongen. Den kvällen var jag den mest uppmärksammade personen vid snälltåget. Nu stod jag här ensam. Ingen hade kommit för att möta mig. Ingen visste att jag skulle komma. En hel del folk hade samlats vid stationen, men jag såg inte någon människa som jag kände igen. Inte heller någon som kände igen mig.

1. Varför möter inte någon resenären? Efterom inget visste att han skulle komma.
2. När gick Jenny med honom till stationen? På kvällen i början av juni.
3. Beskriv skillnaden mellan hur det var på stationen när han reste iväg och när han kommer tillbaka.
När han kom tillbaka han var ledsen eftersom han inte kände något. å andra sidan när han reste iväg var han en mest uppmärksammade personen vid snälltåget.
4. Varför står han längre på perrongen efter avstigningen?
Eftersom han hade minnet av påstigningen fyrtiotvå år tidigare.