Europeiska Unionen

  •  
  • 70
  • 0
  • 2
  • Swedish 
Oct 16, 2018 03:42
Europeiska Unionen
Den 9 maj 1950 en fransk premiärminister, Robert Schuman föreslå en strategi av integration och samarbete mellan europeiska länder. Grundat på hans vision av gemensam marknad bildades Europeiska gemenskapen för att bygga upp Europa efter andra världskriget med en målsättning: ett slut på krig i Europa. EU:s historia börjar på 1952 när sex demokratiska länder: Italien, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Västtyskland började att samarbeta om produktionen av stål och kol och skapade Europeiska kol- och stålgemenskapen. 1957 dessa sex länderna genom Romfördraget skapade den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG). Den här händelse var en början för inre och fri rörligheten för varor, tjänster och människor mellan medlemsstatserna. Denna framgång uppfattas av andra europeiska länder som bestämde för att ansluta sig i gemenskapen. Den första utvidgningen ägde rum 1973 med Danmark, Irland och Storbrittanien. 1981 Grekland anslöts sig till EEG och 1986 Spanien och Portugal. 1990 Berlinmuren fall och den tyska återföreningen blev verkligheten. Den 7 februari 1992 alla medlemsstaterna undertecknade så kallad Maastrichtfördraget som trädde i kraft den 1 november 1993. Då skapades den Europeiska unionen. Finland, Österrike och Sverige som hade varit neutrala under kriget, inte stå likgiltiga för förandringar i Europa och 1995 anslöt sig till gemenskapen. Utvidgningen i Central och Östeuropa blev dittils den största utvidningen i historia. Tio länder: Cypren, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern blev medlemmar av EU den 1 maj 2004. Förrförra utvidgningen skedde den 1 januari 2007 när Bulgarien och Rumänien anslöts sig. Kort efter det Kroatien blev medlem i unionen den 1 juli 2013.