Grundläggning av den Europeiska unionen är

  •  
  • 59
  • 0
  • 1
  • Swedish 
Oct 18, 2018 03:43
Grundläggning av den Europeiska unionen är
skapande av politiska, ekonomiska och medborgerlig gemenskapen. De viktigaste målen med EU strategi tillhör ekonomisk integration –nämligen skapande den gemensamma markanden utan en tariffära hindren och valutaunion – etablering en gemensam europeisk valuta som funkerar på den internationella marknaden sammaledes som US dollar. Avskaffandet av tullgränser ägde rum 1996, medan från 2002 euro är en gällande valuta i 12 länderna. Nu för tiden gäller euro i 19 medlemsstaterna i EU. Tycktes att det viktigaste fördraget i EU:s historia är Lissabonfördräget, kallas som ett reformfördraget. Europeiska unionens medlemsstater var skydliga att underteckna det som garanterade de inre förändringar t.ex. Enligt det här föredräget bildades ett verk av ordförande för Europeiska rådet, madatfördelning i parlamentet, EU har blivit en jurdisk person. Den sista innebär att den EU består av tre pelare: ekonomisk, politisk och polisiärt union. I detta fördräget även upptogs det förtfarande när en av medlemar ska besluta sig att lämna unionen. Det här fördröget raticiferades den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009.