Journal
 
 
Photo Album

Stams's entry (2)

Post an entry now!
Stams

Io voray mangaria qualcozza

Io voray mangaria qualcozza
  •  
  • 156
  • 0
  • 2
  • Italian 
Mar 1, 2015 07:59
Stams

Io capisco umpo la' Italiano

Io capisco umpo la' Italiano
  •  
  • 158
  • 0
  • 3
  • Italian 
Feb 28, 2015 09:48