مصرف الکول

  •  
  • 265
  • 1
  • 4
  • Persian 
Jul 25, 2016 02:05
بر اساس یافته‌های اخیر پژوهشگران، افزایش احتمال ابتلا به ۷ نوع سرطان می‌تواند معلول مصرف الکول باشد. حتی میزانی پایین الکول می‌تواند احتمال ابتلا به سرطان مری، کبد، و.. را افزایش دهد. چاره‌ی برطرف کردن این معزل تقلیل مصرف روزانه هر نوع الکول است.