Users majoska corrected (1)

  • English
  • Norwegian, Spanish
made 0 corrections for majoska
got 1 corrections from majoska

Jeg skal snakker litt norsk Aug 24, 2010 17:20