Journal
 
 
Photo Album

Fengyi's entry (2)

Post an entry now!
Fengyi

한국에는 아름다운 경관이이에요. With native lang

세년에 한국어를 공부해요. 왜 공부해요? 한국은 정말 아름다운 나라예요. 한국에는 아름다운 경관이이에요. 한국 문화는 매력적이에요. 한국은 이 지역의 중요한 국가이에요. 그 나라의 문화, 미술, 역사를알려고, 한국어를 공부해요. ...
  •  
  • 158
  • 1
  • 1
  • Korean 
Dec 29, 2016 06:35
Fengyi

God Jul och Gott Nytt År!

God Jul och Gott Nytt År! Jag är mycket intresserad av historia. Jag är inte expert på detta område, Jag är inte en historiker, Jag h...
  •  
  • 217
  • 1
  • 1
  • Swedish 
Dec 25, 2016 22:00