Розповідаю та слухаю.

  •  
  • 63
  • 4
  • 1
  • Ukrainian 
Apr 18, 2019 05:05
Я хотів би розвивати свою особистість.
Сподіваюся, це ніколи не надто пізно.
Чи є медитація хорошим способом для цього?
Момент з іноземною мовою - це моя медитація.
Створюю історію в структурах іноземної мови.
Розповідаю та слухаю.
Chciałbym rozwijać swoją osobowość.
Mam nadzieję, że nigdy nie jest za późno.
Czy medytacja to dobry na to sposób?
Moment z językiem obcym to moja medytacja.
Tworzę opowieść w strukturach języka obcego.
Opowiadam i słucham.

I would like to develop my personality.
It is never too late, I hope.
Is meditation a good way for that?
The moment with a foreign language is my meditation.
I create a story in the structures of a foreign language.
I tell and listen.