Vad är min hobby?

  •  
  • 61
  • 2
  • 2
  • Swedish 
Feb 9, 2019 23:13
Vad är min hobby?
Jag filosoferar.
Jag vill behålla min andliga jämvikt.
Filosofera är min hobby.
Jag läser filosofiska aforismer.
Den som lever i nuet lever för alltid.
Jag är intresserad av framtiden eftersom framtiden är nästa del av mitt liv.
Är det ett bra exempel? Är dessa bra exemplen?
Vad är nutida filosofi i Sverige?
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app