Чому?

  •  
  • 23
  • 3
  • 1
  • Ukrainian 
Sep 9, 2019 05:44
Життя - це театральна вистава. Граю свою роль. Виходжу на сцену, щоб зіграти у видовищі життя. Чому? Я хочу сказати монолог.
Life is a theatrical performance. I play my part. I enter the stage in order to play in the performance of life. Why? I want to say a monologue.

Życie to przedstawienie teatralne. Gram swoją rolę. Wychodzę na scenę, by zagrać w spektaklu życia. Dlaczego? Chcę wygłosić monolog.