Notebook
 
Photo Album

117 / 500 Items

DvirB
 • הוא היה שריד מזמן אחר.‏
 • הוא היה שריד מזמן/מעידן אחר.‏
DvirB
 • ומורה שלנו היה שר אלינו בקול של חזן.‏
 • והמורה שלנו היה שר אלינו בקול של חזן.‏

Nov 29, 2014 03:00 Public אנחנו נגד המורה
DvirB
 • מפת האלף-בת, עם כל האותיות השחורות, המסתוריות, האקזוטיות, נתלה על הקיר.‏
 • מפת האלף-בת, עם כל האותיות השחורות, המסתוריות, האקזוטיות, הייתה תלויה נתלה על הקיר.‏
DvirB
 • אולי נוסטלגיה מרמה את הזיכרון שלי, אבל אני מתגעגע, ברמה מסויימת, לזמן הזה, אנחנו בכסאות הקטמים ההם, בעוד שהשמש שקעה והלילה הארוך הצפוני התחיל.‏
 • אולי נוסטלגיה מרמה את הזיכרון שלי, אבל אני מתגעגע, ברמה/במידה מסויימת, לזמן הזה, אנחנו בכסאות הקטנמים ההם, בעוד שהשמש שקעה והלילה הארוך הצפוני התחיל.‏
DvirB
 • אנחנו הילדימ הסכמנו שלא רוצים להיות שם.‏
 • אנחנו הילדימם הסכמנו שאנחנו לא רוצים להיות שם.‏
 • Please pay attention to ending letters.

Nov 29, 2014 03:00 Public אנחנו נגד המורה
DvirB
 • המטרה של הורינו, ולכן של מורינו, היה שנהיה יכולים לקרוא מהסידור ומהתנ״ך בימי בני מצווה שלנו.‏
 • המטרה של הורינו, ולכן של מורינו, היה שנהיה יכולים לקרוא מהסידור ומהתנ״ך בימי בני המצווה שלנו.‏
DvirB
 • המורים לימדו אותנו על הסטוריה היהודים, התנ״ך, וחגים.‏
 • המורים לימדו אותנו על ההיסטוריה של היהודים, התנ״ך, והחגים.‏

Nov 29, 2014 02:59 Public אנחנו נגד המורה
טלי
 • עדיין לא הבנתי את מה שאמרו, אבל לפחות למדתי להרגע!‏
 • עדיין לא הבנתי את מה שהם אמרו, אבל לפחות למדתי להירגע!‏
טלי
 • בפעם השנית ובפעם השלישית, הצלחתי להרגע, והראש לא כאב לי.‏
 • בפעם השנייה ובפעם השלישית, הצלחתי להירגע והראש לא כאב לי.‏
 • or: ולא כאב לי (יותר) הראש

Nov 10, 2014 22:44 Public קומדיה היא קשה
טלי
 • להבין מלים מדוברות תמיד קשה לי.‏
 • תמיד קשה לי להבין משמיעה
 • or: הבנת הנשמע תמיד קשה לי = listening comprehension is always hard for me.

Alan's Tags