Notebook
 
Photo Album

117 / 500 Items

טלי
 • כלומר, הטקטיקה היתה הצלחה מסחררת.‏
 • כלומר, הטקטיקה הייתה הצלחה מסחררת.‏
טלי
 • ש*אני* לא התקשרתי *אליך*?‏
 • אני* לא התקשרתי *אליך*?‏*
טלי
 • אבא שלו פלט מרוב הפתעה "לכל כך הרבה זמן...
 • אבא שלו פלט מרוב הפתעה "למה כבר כל כך הרבה זמן...
טלי
 • בכל זאת, כמו שאתם אולי נחשתם, אבא שלו טלפן לפני שהוא שיים אותה.‏
 • אבל כמו שאתם אולי ניחשתם, אבא שלו טלפן (אליו) לפני שהוא סיים אותה.‏
 • או: אבל כמו\כפי שאתם יכולים לנחש .או: לפני שהוא הספיק לסיים אותה\לסיים לאכול
טלי
 • במקרה הזה, חברי התכוון להתקשר אתו אחרי שהוא גמר קרעת ענבים.‏
 • במקרה הזה, חברי התכוון להתקשר אליו אחרי שהוא יגמור\יסיים לאכול קערת ענבים.‏
טלי
 • לפי מסורת, אבא שלו מתחיל את השיחות מתלונן על כמה זמן היה שבנו לא טלפן אליו.‏
 • לפי המסורת, אבא שלו מתחיל את השיחות בהתלוננות על כמה זמן בנו לא טלפן\התקשר אליו.‏
טלי
 • אני סבור שהפתגם הזה הוא סותרן יעיל לפרפקציוניזם שגורם שכלום לא קורה.‏
 • .אני סבור שהאמרה הזאת היא סותרן\אנטידוט יעיל לפרפקציוניזם שגורם לכך שכלום לא יקרה
טלי
 • אם זה כדאי, כדאי לעשות אותו רע."‏"
 • "אם שווה לעשות את זה, שווה לעשות את זה גם גרוע"
 • .ככה אני הייתי מתרגמת את מה שכתבת באנגלית
טלי
 • לסיבות האלו, אני מעדיף הפתגם המנוגד לאינטואיציה שהשותף לחדר אמר לי לפני שנים רבות:‏
 • מהסיבות האלו, אני מעדיף את האמרה המנוגדת לאינטואיציה שהשותף שלי לחדר אמר לי לפני שנים רבות:‏
טלי
 • הגדולה מתיחסת לתמונה הגדולה, והיא משהו שאנחנו רק יכולים לשפוט אחרי-כך.‏
 • הגדולה מתייחסת לתמונה הגדולה, והיא משהו שאנחנו רק יכולים לשפוט אחר-כך.‏

Alan's Tags