Notebook
 
Photo Album

117 / 500 Items > סדר-מילים ( 6 Items )

amiki
 • לא נתתי הקשר למוחי לכל המילים האלו, אז הוא שם אותן באסלה הפנימית שלו, והוריד את המים.‏
 • לא נתתי למוח שלי הקשר למוחי לכל המילים האלו, אז הוא שם אותן באסלה הפנימית שלו, והוריד את המים.‏
 • :)
amiki
 • אבל מכל המילים האלו, אני חושב שרק למדתי אחת: "חצר".‏
 • אבל מכל המילים האלו, אני חושב שרק למדתי רק אחת: "חצר".‏
zerkrez
 • זה במיוחד חשוב כשיש לנו חתיכות זמן גדולות.‏
 • זה חשוב במיוחד חשוב כשיש לנו חתיכות זמן גדולות.
zerkrez
 • אז אנחנו שמים בה האבנים הכי גדולות שיש להן עדיין מקום מספיק.‏
 • אז אנחנו שמים בה את האבנים הכי גדולות שיש להן עדיין מקום מספיק מקום.
DvirB
 • הכל מזכיר לי את השיר של כוורת "שיר שיעור מולדת", חוץ משה הרומנטיקה התייחסה לצלמים של מדינה רחוק ושל עם לא ברור, לא לאדמה חקלאית בערץ סביבינו.‏
 • הכל מזכיר לי את השיר של כוורת "שיר שיעור מולדת", חוץ משזה שהרומנטיקה התייחסה לצלמים לתמונות של מדינה רחוקה ושל עם לא ברור, לא לאדמה חקלאית בעארץ סביבינו.‏
 • צלמים It's Photographers , while תמונות is images
טלי
 • יום אחד היה הוא בכיתה.‏
 • יום אחד הוא היה בכיתה.‏
 • just word order.

Alan's Tags