Notebook
 
Photo Album

117 / 500 Items > יותר ( 6 Items )

royk
 • ‏היא טוענת שכשאני יושב מול המחשב לזמן יותר מדי, אני מדכא את הניצוצות האקראיים שנחוצים ‏ליצירתיות, כאילו ישבתי על אש וחנקתי אותו.‏
 • ‏היא טוענת שכשאני יושב מול המחשב ליותר מדי זמן, אני מדכא את הניצוצות האקראיים שנחוצים ‏ליצירתיות, כאילו ישבתי על אש וחנקתי אותה.‏
royk
 • ככל שאני יושב מול המחשב, כמה יותר מטמטם אני נהיה.‏
 • ככל שאני יושב יותר מול המחשב, כך יותר מטומטם אני נהיה
Jacob
 • אך אולי זה יותר טוב מאשר להיות מאוזקים ביחד.‏
 • אך אולי זה יותר טוב טוב יותר מאשר להיות מאוזקים ביחד אזוקים זה לזה.
 • "טוב יותר" במשפט הזה נשמע לי יותר טבעי מאשר "יותר טוב".
 • לא אימתתי את המילים שכתבתי, כי כשמישהו מתקן אותי, אני זוכר אותו יותר טוב מאשר כשאני רואה את המילה הנכונה במילון.‏
 • לא אימתי את המילים שכתבתי, כי כשמישהו מתקן אותי, אני זוכר אותן טוב יותר מאשר כשאני רואה את המילים הנכונות במילון.‏
 • אימתי Is to verify as is verify data or id. So I would use בדקתי
zerkrez
 • אך יש חלק ממנה שעדיין נוגע לשפה כפעולה בורחנית: להמלט מהקהילה בה נמצאים בגלל הגורל באמצעות ליצור קשר יותר חזק לקהילה של שפה אותה אנחנו בוחרים.‏
 • אך יש חלק ממנה שעדיין נוגע לשפה כפעולה של בוריחהנית: להימלט מהקהילה בה אנו נמצאים בגלל הגורל באמצעות ליציורת קשר חזק יותר עםחזק לקהילה של השפה אותה אנחנו בוחרים.‏
 • אנחנו = אנו
Khaver
 • כשהיתי יותר צעיר, רשמתי את השגיאות שלי ביומן.‏
 • כשהיתי צעיותר צעיותר, רשמתי את השגיאות שלי ביומן.‏
 • This order is more common

Alan's Tags