Notebook
 
Photo Album

117 / 500 Items > אייות-י ( 3 Items )

טלי
  • כלומר, הטקטיקה היתה הצלחה מסחררת.‏
  • כלומר, הטקטיקה הייתה הצלחה מסחררת.‏
טלי
  • בכל זאת, כמו שאתם אולי נחשתם, אבא שלו טלפן לפני שהוא שיים אותה.‏
  • אבל כמו שאתם אולי ניחשתם, אבא שלו טלפן (אליו) לפני שהוא סיים אותה.‏
  • או: אבל כמו\כפי שאתם יכולים לנחש .או: לפני שהוא הספיק לסיים אותה\לסיים לאכול
טלי
  • עדיין לא הבנתי את מה שאמרו, אבל לפחות למדתי להרגע!‏
  • עדיין לא הבנתי את מה שהם אמרו, אבל לפחות למדתי להירגע!‏

Alan's Tags