Journal
 
 
Photo Album

Alan's entry (1)

Post an entry now!
Alan

זקן שנוי במחלוקת With native lang

לפני שלושה שבועות, התחלתי לגדל זקן.‏ זאת אומרת, עמדתי מאחור והרשיתי אותו לגדל.‏ בעבר, אמא ואחותי היו המתנגדות הגדולות ביותר של הזקנים ש...
  •  
  • 431
  • 8
  • 5
  • Hebrew 
May 8, 2016 10:30