Journal
 
 
Photo Album

Alan's entry (3)

Post an entry now!
Alan

איך לרמות את המוח שלי כדי שילמד עברית With native lang

החבר שלי אומר שכשאנחנו מחליטים ללמוד שפה, אנחנו צריכים לחשוב על הנשיא ובית המבחרים.‏ כשהנשיא מוציא הנחיה, שום דבר לא קורה אלא אם בית המב...
 •  
 • 504
 • 6
 • 2
 • Hebrew 
Dec 30, 2014 03:41
Alan

אבנים, חול, ומים

אומרים שכשאנחנו מארגנים את הזמן שלנו, אנחנו צריכים לנקוט גישה סיסטמטית.‏ זה כמו משימה למלא צנצנת באבנים, חול, ומים.‏‏ קודם כל, אנחנו חי...
 •  
 • 362
 • 6
 • 2
 • Hebrew 
Dec 28, 2014 07:14
Alan

אם הייתי מורה של שפה זרה לילדים או לנערים With native lang

לפעמים אני חולם על איך הייתי מלמד שפה לילדים או לנערים.‏ כמובן, זה חלום, אז אני לא צריך לחשוב על פרטים כמו איך לשמור את השלום בחדר!‏ ה...
 •  
 • 443
 • 10
 • 2
 • Hebrew 
Dec 5, 2014 13:13