אם הייתי מורה של שפה זרה לילדים או לנערים

  •  
  • 450
  • 10
  • 2
  • Hebrew 
Dec 5, 2014 13:13
לפעמים אני חולם על איך הייתי מלמד שפה לילדים או לנערים.‏
כמובן, זה חלום, אז אני לא צריך לחשוב על פרטים כמו איך לשמור את השלום בחדר!‏
הייתי מסביר שלימוד שפה הוא לא תהליך לימוד נסוחאות פשוטות:‏
אחת ועוד אחת הן שתיים, ו‏המילה
"you"

"היא זהה למילה "אתה‏

.
למעשה, המילה‏
"you"
מתכוונת בחוש מסויים פחות מאשר המילה "אתה", ובחוש אחר, יותר.‏
המילה‏
‏ "you"
מתכוונת פחות מאשר "אתה" כי הראשונה לא מבשרת כלום ביחס לגבר או לאשה או לאנשים איתו או איתה או איתם או איתן אני מדבר.‏

אבל בחוש אחר, המילה
"you"
כוללת ארבע המשמעויות של המילה העברית.‏
‏והבדל בין המילים לא כשלון בשפה הראשונה או בשפה השניה.‏
אולי הוא התחיל במקרה, אבל המעשה ששתי השפות עובדות מראה לנו שאפשר להתקשר באופנים שונים.‏
וזה מה ששם את הכיף בלימוד.‏
אולי הילדים היו ממשיכים לצחוק בפומבי על השפה ה"משוגעת" אותה הם לומדים.‏
אבל בסתר, אולי הם היו חושבים באופן אחר.‏
If I were a foreign language teacher for children or teenagers

Sometimes I dream about how I would teach a language to children or teenagers. (Of course, it's a dream, so I don't need to think about details like how to maintain order in the classroom!) I would explain that learning a language is not a process of studying simple formulas: one plus one is two, and the word "you" is equal to the word "אתה". In fact, the word "you" means, in a certain sense, less than the word "אתה", and in another sense, more. The word "you" means less than the word "אתה" because the former does not convey anything about the man or woman or people with whom I'm speaking. But in another sense, the word "you" includes all four senses of the Hebrew word. The difference between the words does not represent a failure of one language or the other. It may have arisen by chance, but the fact that both languages are functional shows us that it is possible to communicate in different ways. And that is what puts the fun in learning. Maybe the kids would continue to laugh in public at the "crazy" language that they're studying. But secretly, maybe they would think about it differently.