חלום מוזר

  •  
  • 243
  • 1
  • 2
  • Hebrew 
Oct 16, 2014 21:33
בחלום, אני עם אמא ואבא בדירה‏.‏

באמצע הדירה יש מקום פתוח בו אנשים מערכים שידור כדי להכנס לרכבת תחתית.‏

אבא מנסה לחפש דרך כסף ובכרתיסי אשראי שלו.‏

אך ידיו רועדות, אז אני עושה את זה בשבילו.‏

אני חושב עוד ועוד שאני רואה שטר או כרתיס אשראי שהמכונה תקבל, אבל כל פעם הוא נעלם.‏

לבסוף, הגבר לפנינו בתור צוחק בשילוב מבוכה ופחד.‏

אני לפתע מוכר שבנסיון שלי למצוא כסף, שמתי את ידי בתוך רגל מכנסיים שלו.‏

החלום נגמר שם.‏
A strange dream

In a dream, I'm with Mom and Dad in an apartment. In the middle of the apartment, there's an open space where people are lining up to get onto the subway. Dad tries to search through his money and credit cards. But his hands shake, so I do it for him. I think, again and again, that I see a bill or credit card that the machine will accept, but each time it disappears. Finally, the man in front of us in the line laughs in a combination of embarrassment and fear. I suddenly realize that in my attempt to find money, I have put my hand up the leg of his pants. The dream ends there.